Vrtić za decu – ovaj program je prilagođen deci od 3 godine do njihovog uključivanja u program pripreme za školu.

Sa decom vrtićkog uzrasta radi vaspitač po planu i programu sa sledećim ciljevima:

 • Sticanje pozitivne slike o sebi
 • Razvijanje poverenja u sebe i druge
 • Razvijanje motoričkih sposobnosti i spretnosti
 • Podsticanje samostalnosti, individualne odgovornosti i autentičnosti
 • Razvoj socijalnih i moralnih vrednosti
 • Razvoju i kanalisanju dečijih emocija
 • Podsticanje verbalnog, neverbalnog ali i kreativnog izražavanja
 • Razvoju svesti o očuvanju prirodne i društvene sredine

Uloga vaspitača na ovom uzrastu je da pruži pozitivnu motivaciju, pomoć i podršku detetu u istraživanju sebe i okoline. Ovaj vid podrške ogleda se u prilagođavanju sadržaja dečijim mogućnostima, praćenju interesovanja dece, približavanju određenih tema detetovom uzrastu i razvojnom kapacitetu, ohrabrivanju i vođenju deteta kroz njegovo samootkrivanje, samostalne aktivnosti kao i prilikom otklanjanja prepreka na koje dete može naići pohađajući vrtić.

Vrtić za decu – program se prilagođava temama, vremenskom periodu i interesovanju dece.

Planiranje se vrši tematski na mesečnom nivou u okviru radionica:

 •  „Matematička radionica“ – cilj je razvoj logičkog razmišljanja i zaključivanja, upoznavanja dece sa osnovnim matematičkim pojmovima i funkcijama. Radi se grupisanje predmeta po boji, veličini, obliku…, razvijanje sposobnosti opažanja predmeta u okolini, uočavanje i razlikovanje pojmova (više-manje, dan-noć, veliko-malo, teško-lako…), uče se brojevi, datumi, oblici
 • „Svet oko nas“ – cilj je upoznavanje dece sa okolinom: od našeg stana, naše ulice, grada, zemlje, kontinenta, planete do vasione i svemira. Upoznavanje i praćenje promena godišnjih doba, praćenje nedeljnih i dnevnih promena (sunčano jutro, kišni dan,…). Upoznavanje perioda od svog rođenja, rođenja roditelja, bake, deke do drevnih civilizacija, da upozna različite kulture, običaje, religije…, da razvije toleranciju i spozna različitost među ljudima
 • “Jezička radionica“ – cilj je razvoj jezika i govora i svakodnevno se neguje u radu sa decom. Podstiče se bogaćenje dečijeg fonda reči, učimo da volimo kako sebe tako i druge, da se bolje razumemo, slažemo, čuvamo. Podstiče se stvaranje prijatne, opuštenije atmosfere u kojoj se govor koristi u igri i druženju. Učimo kako da slušamo druge, kako da se lepo izražavamo, kako da izrazimo ono što osećamo, razvijamo maštu i jačamo pažnju i pamćenje. Kroz ovu radionizu deca se bave i dramatizacijom. Uče da glume, igraju različite uloge iz bajki ili svakodnevnog života, smišljaju nove priče, gledaju predstave…
 • “Fizičko vaspitanje” – cilj je da pozitivno utiče na fizičko i mentalno zdravlje i razvoj deteta i deo je svakodnevnog programa u trajanju od 15-30 minuta. Deca se kroz igru uče ritmičnosti, preciznosti, harmoničnosti pokreta, ravnoteži, brzini, spretnosti, okretnosti i razvija se takmičarski duh. Stvara se navika kod deteta da se bavi sportskim aktivnostima i razvija ljubav prema sportu. Takođe, deca upoznaju svoje telo i svoje fizičke sposobnosti. Fizičko vaspitanje se odvija u dvorištu ili centru za fizičko vaspitanje. Svakog jutra deca rade jutarnju gimnastiku
 • “Kreativna radionica” – cilj je razvoj tehnike likovnog izražavanja, kao i istraživački rad sa razlličitim materijalima (plastelin, glina, testo,…) i omogućava detetu da se samostalno i slobodno likovno izražava, da upoznaje sopstvene likovne mogućnosti, otkriva i upoznaje svoja osećanja, ideje,misli, upoznaje svoj unutrašnji svet. Dete ostvaruje svoje prve korake u likovnom obrazovanju. Dete kroz likovne aktivnosti uči boje, razvija maštu, vežba finu motoriku ruke, jača koncentraciju, posvećuje se detaljima
 • “Muzička radionica” – cilj je da muzika bude svakodnevno prisutna u životu dece i da se koriste svi oblici muzičkog izražavanja. Upoznavanje dece sa različitim muzičkim stilovima, podsticanje dece da savladaju tehnike sviranja na dečijim muzičkim instrumentima, upoznavanje i savladavanje muzičkih igara, razvoj ritmičnosti, učenje dečijih pesmica, plesnih koraka i jednostavne koreografije
 • “Biološko-ekološka” – cilj je upoznavanje deteta sa biljnim i životinjskim svetom u njegovoj okolini u razvijanje odgovornosti i ljubavi prema živom svetu koji nas okružuje, a sve to pohađajući naš vrtić. Deca se podstiču da uzgajaju cveće, hrane i neguju kućne ljubimce, izvode eksperimente sa vodom, biljkama, peskom, prave herbarijum sa vaspitačima u prirodi. Deca se uče da vole i poštuju živi svet oko sebe! Deca uče i o neživom svetu, čovekovom telu, reciklaži…
 • “Bonton” – cilj je upoznavanje deteta sa pravilima lepog ponašanja, učenje deteta da se lepo izražava. Učimo da se lepo ponašamo u kući, gostima, na javnim mestima, pozorištu.
 • “Grafomotorika“ – cilj je razvoj i jačanje fine i krupne motorike, vizuelne percepcije, koordinacije oko-ruke, ovladavanje veštinama koje su preduslov za kasnije pisanje slova

Naš vrić ima i posebno razvijen program radionica. Više o tome saznajte na stranici posebni program i radionice.