Stručni tim i saradnici u PU Dečija palata (vrtić i jaslice) čine: psiholog, pedagog, medicinske sestre – vaspitači u jaslicama, vaspitači u vrtićkim grupama, stručni saradnici (pedijatar, profesor sporta, profesor muzičkog… ) i pomoćno – tehničko osoblje.

Stručni tim i saradnici

Naš stručni tim čine visokokvalifikovani vaspitači i stručni saradnici, koji su svoje znanje i iskustvo stekli u našoj zemlji i koji i dalje stiču, ne samo u okviru naših prostora, već i na internacionalnom nivou. U našoj ustanovi stručnom kadru pružamo plodnu i negujuću sredinu, u kojoj se primenjuje stečeno znanje i iskustvo i bordi napredak.

Zaposleni Predškolske ustanove „Dečija palata“ konstantno napreduju kako na profesionalnom tako i na ličnom nivou. Da bi dobro radili svoj posao, pored toga što ga vole, stalno rade i unapređuju sebe. Svet se menja, napreduje i da bismo neke stvari razumeli, moramo stalno da istražujemo, da učimo, da se usavršavamo. Zato mi u „Dečijoj palati“ čitamo knjige, istraživanja, pratimo dešavanja, istražujemo internet, učestvujemo na stručnim skupovima, pohađamo seminare, edukacije, tribine, radionice, ali isto tako i organizujemo iste. Pored toga što rastemo sa svakim novim dešavanjem koje naučimo, mi našoj deci dajemo primer kako je lepo učiti i raditi na sebi. Učenje se ne završava sa završenom školom, čovek se uči i usavršava tokom svog života.

PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE
Svakodnevno pružanje psihološke pomoći roditeljima i deci koja pohađaju vrtić, praćenje dečijeg rasta i razvoja.
Diplomirani psiholog Slađana Denić.

PEDIJATAR

Pedijatar našeg vrtića je dugogodišnji iskusni dečiji lekar, koja ima saradnju i iskustvo sa više vrtića u Beogradu. Naša deca se pregledaju u vrtiću jedanput mesečno, a po potrebi i češće uz davanje pismenog izveštaja. Sistematski pregled se obavlja jedanput godišnje. Doktorka obavlja konsultacije  po dogovoru  sa roditeljima  o  aktuelnoj  bolesti  deteta,  o  preventivi i lečenju određenih bolesti dece i predavanja  i radionice, o  zdravstvenim  temama  koje  interesuju  roditelje.

SPORT

Težnja svakog, pa i najmanjeg deteta, je da se uključi u sve životne tokove i da u njima aktivno učestvuje. Da bi ostvarilo tu svoju težnju potrebne su mu određene psihofizičke sposobnosti koje ono treba da razvije. To se najlakše prihvata i ostvaruje preko njegovog sveta IGRE, putem mašte i motorike. Cilj rekreacije je koordinacija pokreta uz slušanje muzike i različitih muzičkih ritmova.

Poznato je da je fizička aktivnost važna za zdravlje deteta i njegov dalji razvoj. Svesni značaja sporta od najranijeg detinjstva u našem vrtiću, Dečija palata, stavljamo akcenat na sportski program. Sportske aktivnosti se, kada god vreme dozvoli, izvode u dvorištu vrtića kroz razne zabavne, dinamične i slobodne fizičke aktivnosti. Decu učimo osnovama sporta i  zdravog načina života. Kroz igru i druženje, deca će postati aktivnija, povećaće kondiciju i usavršiće motoričke sposobnosti. Uz očigledne prednosti za zdravlje koju donosi fizička aktivnost, deca će imati mogućnost i da razviju socijalne i logičke veštine.

Putem sporta, deca dobijaju samopouzdanje i sigurnost u donošenju sopstvenih odluka, rešavanjem zadataka sa kojima se nisu susretali a koji će ih naučiti da aktiviraju različite mišićne grupe, poboljšavaju balans i koordincaiju tela, a naš stručni tim i saradnici su tu da im omoguće da sport bude zanimljiv i koristan.

Stručni tim iz Školice sporta, pruža deci priliku da razviju koordinaciju, pravilno usmere mišicni razvoj, postignu elastičnost i spretnost. Stručni treneri planski razvijaju fizičke sposobnosti počevši od uzrasta od 3 godine. Treneri su u mogućnosti da procene potencijalne mogućnosti dece za bavljenje aktivnim sportom i rado će roditeljima pomoći pri orijentaciji deteta za sport u kome može da pruži najbolje rezultate.

MUZIČKO

Znamo koliko je u ovom predškolskom uzrastu značajna muzika, razvijanje sluha i ritma, kao i umeće korišćenja instrumenata. Muzika okuplja decu, povezuje ih i smiruje. Muzika dete emotivno obogaćuje i čini ga plemenitim.
Preko pevanja i sviranja, razvija se čulo sluha, uči se ritam, čuju i usvajaju različite glasove, prepoznaju brzinu tempa, tiho – glasno, visoko – nisko, učenjem reli razvija se memorija, samopouzdanje, stvaralaštvo, tačnost kao i razvoj kulturnog nivoa kod svakog deteta.
Vidno je primetno da se kod dece smanjuje agresivnost i druge negativne emocije sa uticajem muzičkog vaspitanja. Kroz ove aktivnosti i aranžmane razvija se osećaj za pripadnost grupi sa kojom svira ili stvara osećaj za toleranciju i strpljenje.
Muzičko vaspitanje je usmereno razvoju muzičkih sposobnosti, reproduktivnih sposonbnosti i muzikalnosti kao i povezanosti sa drugim obrazovnim i vaspitnim područjima. I tu razlikujemo nekoliko celina; slušanje muzike, pevanje, sviranje i plesne aktivnosti.

ENGLESKI:

Omogućite svojoj deci da postanu deo sveta. Velika prednost programa učenja engleskog jezika je što deca engleski jezik usvajaju brzo. Deca ostavruju plan i program rada na engleskom jeziku.

Cookie and friends je program namenjen deci predškolskog uzrasta starosti od 3 godine do polaska u školu. Ima tri nivoa: Starter, Cookie A i Cookie B. Ono po čemu se izdvaja od drugih je posebna metodika koja se primenjuje.

Metod nastave pomaže deci da stvore rutinu i osećaju se sigurnije jer znaju šta mogu da očekuju. Uvodi se raspored aktivnosti koji se prati svakoga časa, pri čemu se čas uvek započinje i završava pesmicama za pozdrav, a glavni delovi časa se grupišu u dve grupe: circle time  – kad se priča i sluša priča i uči novi vokabular, i table time  – kada deca sede i rade neku aktivnost iz knjiga.

Pesmice koje se nalaze u programu su urađene na melodiju dobro poznatih tradicionalnih dečjih pesmica sa engleskog govornog područja, što olakšava njihovo pamćenje.

Pored velikog broja standardnih postera, nalazi se i veliki interaktivni poster jednog od likova: kengurice Lulu. Ono što ga čini interaktivnim je zapravo torbica u koju se mogu sakrivati kartice sa slikama novih reči, ili već poznatih reči u cilju prezentacije, ili obnavljanja istih.

Više o upisu pročitajte na stranici upis i adaptacija.