Jaslice – nega i vaspitno-obrazovni rad sa decom jaslenog uzrasta podrazumeva održavanje higijene, zadovoljenje potrebe za snom, ishranom, boravkom na svežem vazduhu, vaspitanje, igru i dole navedene razvojne sposobnosti.

Jaslice – program se pravi na nivou različitih uzrasnih grupa:

 • Mlađa jaslena grupa
 • Starija jaslena grupa

Osim zadovoljavanja osnovnih fizioloških potreba sa decom ovog uzrasta radi se i na:

 • Zadovoljenu potrebe za emocionalnom sigurnošću
 • Očuvanju spontanosti i iskrenosti deteta
 • Pružanju pomoći pri osamostaljivanju
 • Podsticanju i negovanju prirodne radoznalosti deteta
 • Podsticanju razvoja govora, perceptivnih i senzomotornih sposobnosti
 • Stvaranju tople i podsticajne sredine
 • Praćenju interesovanja i razvojnog puta svakog deteta

Uloga medicinske sestre vaspitača je da stvara uslove za kvalitetan život, negu, učenje i razvoj dece u skladu sa postavljenim ciljevima kroz organizaciju fizičke i socijalne sredine, kroz posmatranje, praćenje i podsticanje dečijeg razvoja, pružanje podrške i pomoći kako deci tako i roditeljima, predlaganjem i osmišljavanjem aktivnosti.

Jaslice – plan i program se osmišljava tako da se kroz aktivnosti podstiče razvoj i jačanje sposobnosti poput:

Fizički razvoj – ima za cilj podsticanje razvoja fine motorike (dodirivanje, hvatanje, ubacivanje…) kao i složenijih motoričkih radnji (ustajanje, nošenje, provlačenje, dodavanje…), podstiče razvoj spontanih aktivnosti i zadovoljava prirodne potrebe deteta za pokretom

 • Socijalno-emocionalni razvoj – ima za cilj podsticaj razvoja sposobnosti za neverbalnu komunikaciju (osmeh, izraz lica, pokreti tela, plač…), pruža pomoć u razvijanju slike o sebi i sticanju poverenja u svoje sposobnosti, podstiče formiranje zadovoljnog i radosnog deteta
 • Senzorno-perceptivni razvoj – (razvoj čulne osetljivnosti i opažanja) ima za cilj podsticanje deteta da uočava razliku na površini predmeta ili igračke preko dodira dlanom, podstiče dete da sluša ritmičke i melodičke sadržaje, neverbalno i verbalno pokazuje i reaguje na njih. Usmerava dete da prepoznaje ukuse preko hrane, prepoznaje mirise, sredstava za negu…
 • Intelektualni razvoj – ima za cilj podsticanje i negovanje dečije radoznalosti u odnosu na svet koji ih okružuje, podstiče rešavanje problema u manjim grupama dece, samostalno i slobodno istraživanje karakteristika različitih materijala i predmeta – njihove upotrebne funkcije
 • Razvoj govorne sposobnosti – ma za cilj podsticanje neverbalne i verbalne komunikacije između deteta i odraslih, kao i komunikacije među decom, podstiče dečije spontano izražavanje govorom i upotrebu govora kroz zajedničke aktivnosti dece, bogati rečnik putem pričanja kratkih priča, pevanja pesmica, recitovanja stihova
 • Grafičko – likovni razvoj – ima za cilj podsticanje i razvoj što više čulnih iskustava, postiče senzorno – perceptivni razvoj sa različitim likovnim sredstvima i materijalima primereno njihovim uzrasnim dobima, podstiče i bogatiti dečiji govor, razvoj koordinacije
 • Muzičko – ritmičke sposobnostimuzika okuplja decu, povezuje ih i smiruje. Muzika dete emotivno obogaćuje i čini ga plemenitim. Preko pevanja i sviranja, razvija se čulo sluha, uči se ritam, čuju i usvajaju različite glasove, prepoznaju brzinu tempa, tiho – glasno, visoko – nisko, učenjem reli razvija se memorija, samopouzdanje, stvaralaštvo, tačnost kao i razvoj kulturnog nivoa kod svakog deteta. Vidno je primetno da se kod dece smanjuje agresivnost i druge negativne emocije sa uticajem muzičkog vaspitanja. Kroz ove aktivnosti i aranžmane razvija se osećaj za pripadnost grupi sa kojom svira ili stvara osećaj za toleranciju i strpljenje. Muzičko vaspitanje je usmereno razvoju muzičkih sposobnosti, reproduktivnih sposonbnosti i muzikalnosti kao i povezanosti sa drugim obrazovnim i vaspitnim područjima. I tu razlikujemo nekoliko celina; slušanje muzike, pevanje, sviranje i plesne aktivnosti.

Pogledajte i naš poseban program radionice za decu.