Rekreativna nastavaRekreativna nastava ili kako se još naziva „nastava u prirodi“ je fakultativni, organizacioni oblik nastave koji se najčešće izvodi u prirodi, kombinovanjem obrazovno-vaspitnog programa sa zabavom, učenjem i sportsko rekreativnim sadržajem.

PU „Dečija palata“ uspešno svake godine realizuje rekreativnu nastavu, uglavnom u letnjem periodu koja se unapred planira godišnjim planom rada Ustanove. Naša zamisao je da deca pod vođstvom vaspitača stiču nova i proširuju postojeća znanja i iskustva, upoznaju biljni i životinjski svet u prirodi, razvijaju ljubav i svest o očuvanju prirode, upoznaju kulturno istorijske znamenitosti, običaje i zanimanja ljudi u kraju kome borave. Razvijaju drugarstvo i toleranciju, izgrađuju ekološke navike kao i shvatanje značaja zdravlja i zdravih stilova života.

Rekreativna nastava

Ovakav vid nastave potreban je i njegov značaj je u učenju putem koga se razvijaju psihofizički, socijalni razvoj i solidarnost. Rekreativna nastava se organizuje koja podstiču zdravstveni oporavak i jačanje imunog sistema, koji podrazumeva zdrav način ishrane, kao i boravak u prirodi, slobodne igre i rekracija ali i učestvovanje u sportskim aktivnostima.

Ukoliko dete iskaže interesovanje da ide na rekrativnu nastavu treba ga podržati u tome. Oni ovaj vid nastave vide kao druženje i zabavu. Ujedno to će Vam pomoći da se dete više osamostali i integriše u društvo, da doživi nova iskustva. Ukoliko dete pak ne želi da ide na rekreativnu nastavu, imajte razumevanja i pokušajte da razgovarate o tome i koje su sve prednosti boravka u prirodi i druženja. Ujedno kao ustanova trudićemo se da decu pripremimo kako po pitanju samostalnosti tako i u psihološkom smislu u jačanju svesti i značaja zajedničkog boravka.