Predškolska ustanova „Dečija palata verifikovana je od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije. Radimo pomoću savreme metode rada i akreditovanim vaspitno – obrazovnim programima Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja. U rad se implementiraju znanja stečena u okviru akreditovanih seminara, edukacija… Kroz aktivnosti sprovode se osnove Montesori metode, NTC sistema rada sa decom, koji podže nivo intelektualne sposobnosti dece, podstiče razvoj darovitosti, kao i za sprečavanje poremećaj pažnje i koncentracije. Naši zaposleni konstantno rade na svom usavršavanju kako bi, na što kvalitetniji način, deci pružili ono što im je potrebno da se spreme za odrastanje.

Svaka didaktička oblast je na svakom času jezika sve dublja, više puta ponavljana i podeljena je putem pitanja i odgovora (gde se odvija spontani dijalog vaspitača i dece) i pokretnih aktivnosti igre, pesmica, recitacija, glume, brojalica… (gde se razvija struktura vokabulara prilagođenog uzrastu)

Za više informacija pogledajte stranicu Stručni tim i saradnici: (PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE, PEDIJATAR, SPORT, MUZIČKO, ENGLESKI… )